Ceník

Ceník zdravotních výkonů

 nehrazených ze zdravotního pojištění

 

1. Celková prohlídka ………………500 Kč

 

(prohlídky vstupní do zaměstnání, prohlídky pro soukromé účely, pro výkony nehrazení zdravotním pojištěním-plastiky, UPT,  zbrojní pas, řidičský průkaz, zdravotní prohlídky řidiče, lodní průkaz, zdravotní průkaz,  prohlídky pro výkon povolání, sportu, cest do ciziny a jiné soukromé účely) – v některých případech hradí zaměstnavatel.

 

2. Výpis ze ZD, potvrzení ………200 Kč/str

výpis pro závod, pro jiné soukromé účely,

potvrzení o zdravotním stavu pro soukromé aktivity nevyžadující zdravotní prohlídku, výpis pro pojišťovny o úraze apod.

účtuje se též při ztrátě PN a vystavení kopie PN nebo jiných formulářů z bodu 1.

Upozornění: Rozsáhlejší výpisy a vyplňování formulářů za žádost neprovádíme na počkání !!!

Doba vyhotovení závisí na momentální vytíženosti ordinace, pohybuje se mezi jedním a dvěma týdny.

 

3. Aplikace injekce a dohled ……200 Kč

(  jedná se o aplikace vakcín nebo injekcí nepodléhajících úhradě ze zdravotního pojištění)

Nejsme oprávnění aplikovat vakcínu nebo injekci, u které není jasná doba přenášení  a která podléhá zvláštním předpisům o teplotě a uskladnění!

 

4. FOB–test (prevence kolorektálních nádorů) 150 Kč

(krom případů hrazených ze zdravotního pojištění )

 

5. Odběr krve …………………….100 Kč

(nevztahuje se na odběry vyplývající ze zdravotního řádu a v rámci dispenzárních prohlídek) – k odběru posléze nutno přičíst cenu laboratorního výkonu

 

6. Konzultační činnost …………..400 Kč/30 min

 

7. EKG a vyhodnocení …………..100 Kč

 

 

Ceník aplikace vakcín včetně ceny vakcín:

 

Očkování – vakcinace

Co to je: Očkování je aktivní vytváření imunity lidského organismu proti přenosným                                                  nemocem. Toho lze dosáhnout aplikací speciálně upravených látek – vakcín do lidského organismu, které obsahují speciální metodou upravené oslabené části patogenních organismů nebo jejich antigenních struktur, jejichž působením vznikne v organismu navození vybudování imunity (protilátkové ochranné bariéry) proti této nemoci.

Kdy je potřeba očkovat: V naší zemi jsou očkování povinná a dobrovolná. Mezi povinná očkování patří očkovací schéma pro dětské lékaře, zaměřené proti dětským nemocem a očkování proti tetanu. V dospělosti je nutno se pravidelně nechat přeočkovat proti tetanu (interval je 10 – 15 let po poslední vakcinaci u osob ve věku 15 – 60 let, nad 60 let pak platí interval 10 let). Při krvavém úraze, popálení nebo větším poranění je nutno očkovat již po 5 letech od minulé vakcinace proti tetanu.

Mezi dobrovolná očkování patří: Očkování proti klíšťové encephalitidě, žloutence typu A, žloutence typu B, žluté zimnici, choleře, japonské encephalitidě, rakovině děložního čípku. Všechna tato očkování může naše ordinace poskytnout.

Jsou však i vážné nemoci, proti kterým vakcinace zatím není (žloutenka typu C, AIDS, malárie, boreliosa…) V těchto případech se používá speciálních léčebných metod na specializovaných pracovištích - odděleních při infekčních klinikách.

 

Očkování v naší ordinaci: cena počet aplikací -základní schéma
Sezónní chřipka-Influvac(Influvac tetra)     350.-(450.-)


1 aplikace

pac. nad 65 let a chr. nem. zdarma)


Klíšťová encefalitida (FSME imun)                    900.- 3 aplikace
Žloutenka typu A (Avaxim, Havrix) 1.200.- 2 aplikace
Žloutenka typu B (Engerix B)   900.- 3 aplikace
Žloutenka typu A+B (Twinrix)
1.700.-
 

3 aplikace

Pneumokok (Prevenar 13) 1.700.- (nad 65 let věku zdarma)

1 aplikace
    

Pozn. Ceny vakcín se mění, toto je pouze orientační cena látky+aplikace. Úplný ceník je k dispozici v ordinaci.

    

Ceny jsou uvedeny včetně aplikace a dohledu po aplikaci.

Nejsme oprávněni aplikovat vakcíny, u kterých nelze vyvrátit

poškození v důsledku nestability teploty při přenášení!

Ceník bude průběžně aktualizován s ohledem na vývoj cen vakcín a zdravotnické práce na trhu.

Při vakcinaci přinesené vakcíny , kdy nedojde k poškození termostability vakcíny, účtujeme poplatek 200.- Kč za aplikaci a zdravotnický dohled

(netýká se výše uvedené tabulky).

 

**Informace k očkování proti sezónní chřipce

Hrazená péče zahrnuje poskytnutí očkovacích látek proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

 

 

Kontakt

Rengo s.r.o., MUDr. Pavel Věchet

drvechet@seznam.cz

Tererova 1356/6
Praha 4 - Chodov
14900

+420 267 914 042

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode